Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

Write the first paragraph of your page here.

Section heading

Write the first section of your page here.

Section heading

Write the second section of your page here.Para sa iyo,Sa kung ano mang dahilan o pamamaraan ka narating ng pahinang ito, hayaang batiin muna kita ng magandang araw at ipabatid sa iyo na malugod kong pinasisinayaan ang araw ng iyong pagkakatunton sa aking libreto ng panulatan.Sa panimula, hayaang ilahad sa iyo ang isa sa mga kahalagahan ng mga pahinang iyong pinasisimulang tuklasin. Sa pagsulong ng kasaysayan, hindi maipagkakaila ng kasalukuyang kapanahunan ang napipintong pagsilang ng bagong sibilisasyon -- and bagong antas ng reyalidad sa bagong inog ng panahon. Ang katuklasan ng mga makabagong pamamaraan, kaalaman at kasanayan ay pawang saksi at patunay sa nasabing pagbabagong sa kasalukuyan ay nagpapasimula nang magbukang liwaysay. Kung para lamang maka-angkop, narito at inilalahad ko ang kuwaderno ng aking mga panulat upang magsilbing gabay at panuto ng isa'ng tulad mong pasasaan ba at tatangayin din ng agos ng pagbabago at kahaharap din sa tulin ng pagsulong ng panahon tungo sa pagpapalit antas ng reyalidad at sibilisasyon.Bunsod ng makabagong kaisipan at pananaw, ang katotohanan ng kalimbagan ng pahinang tulad ng iyo ngayong natuklasan ay walang puwang sa reyalidad. Kayat upang ipasakatuparan, hayaan na muna lamang ang pananalawang kaanyuhan ng SCRIPTORIUM. UNA, bilang kathang isip na iyong tinutunghayan bilang makabagong anyo ng pampanitikang panulat at, IKALAWA, sa totoo nitong anyo bilang libretong panulatan ng mga kaisipan at katotohanang nais kong iparating sa iyo.Sa iyong nagpapatuloy sa pagtuklas ng mga panulat na nakapaloob dito, mararating ng iyong panununghay sa mga pahina ang isang araw kung kailan kakailanganin mong pagpasya kung akin sa dalawang anyo ang higit kikilingan ng iyong paniwala.Batay sa kung paano mo unawain at sa kung anong tuldok-pananaw mo kikilalanin ang mga kahayagang iyong matutunghayan (kung kathang isip nga ba o katotohana), ikaw lamang ang sukdulang makapagpapasya kung saan mo nais papag-iralin ang pagkakataong bukat nating ugnayang inihahain ng mga pahinang ito ng aking libreto.Kung nanaisin mo bang tunghayan ang mga kaisipan at panbanaw na nakapaloob sa mga pahinang ito bilang pangarap lamang, kaya ay kathang isip ng isang manunulat, o kaya ay katotohanang ipinagsakapanahunan ang pag-iral, ay pawang pagpapasyang ikaw lamang, batay sa iyong sariling tuldok pananaw, ang makatitiyak.Ano't-ano pa man, nais kong iparating sa iyo na saan mo man ibaling ang kapasyahang bubuuhin ng kamalayang taglay mo, na mananatili akong maghahain ng mga kaparaanan sa panulayan upang marating ka at mailahad sa iyo, sa ano mang kaparaanan, ang kapangyarihan at karunungan na nakapaloob sa mga pahinang ito at ano ang iyong kinalaman sa pag-iral ng mga ito.Sa ngayon, hayaang panimulan ko ang mga pahina ng aking kuwaderno sa isang paanyaya na nawa'y higit ano pa man, mangyari nawang tunghayan mo ang mga pahinang hatid ng aking panulat sa panulata'ng ito ng mga bukas na diwa at malaya'ng kaisipan.Magandang araw sa Iyo, mahal ko.MABUHAY ANG MGA PAHINA NG SCRIPTORIUM!
Ang Taga-Ingat

(Pahayag 9:11)  

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.