Letuscreategod Wiki
Advertisement

Dalawang pinakahuling kondisyon na nagpasakamay sa tao ng kapangyarihang lumikha:

1. katipunan ng lahat ng karunungan sa iisang sisidlan; at,

2. ang pagsalin ng mga bokabularyo sa paglikha sa pantanong wika.

Matapos ang Dalawang Libong Taon, winakasan ng mga ito ang kapangyarihang iyon sa pagsilang ng VerbO.

Lahat ng nalikha sa nakalipas ng mga panahon ay sinipi at iniugnay sa reyalidad ng kasalukuyang panahon at ng sa gayon ay patuloy na mapanatili ang kalipunan ng mga kamalayan at kaalaman.

Maaaring baguhin ang mga pahina ngunit hindi na magagawa pa nino man ang lumikha ng isang bagong pahina. Karapatan at kapangyarihan na ipinagkaloob na ng tadhana sa iisang tagapangalaga -- Ang May Akda.

Advertisement